РИО - Монтана

Новини

 • 07.04.2014 год.
  Промяна в датата за защитата на концепция за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Началник на РИО” - Монтана тук
 • 28.03.2014 год.
  На 21 и 22 март 2014 г. в град Видин се проведе регионалият кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. Област Монтана бе представена от учениците на Професионална гимназия по транспорт, с. Владимирово: Арсен Николов, Ачо Иванов, Божидар Миленов и Георги Йорданов, ръководени от Евгени Ангелов и Николай Илиев. Ачо Иванов извоюва второ място в индивидуалното състезание по майсторско управление на МПС. тук
 • 25.03.2014 год.
  Материали от проведено състезание по БЕЛ - 4 клас в Първо ОУ "Н. Първанов" - Лом. тук
 • 17.03.2014 год.
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Монтана тук
 • 12.03.2014 год.
  Класирани ученици за Национален кръг на олимпиадите по БЕЛ и ХООС тук
 • 11.03.2014 г.
  Семинар „Промени в счетоводната отчетност на бюджетните организации, регламентирани с указанията на Министерството на финансите в ДДС № 13 и 14 от 2013 г.” тук
 • 05.03.2014 г.
  Класирани ученици от областен кръг на олимпиадата "Знам и мога" за ученици от 4 клас тук
 • 27.02.2014 г.
  Обява - конкурс за длъжността "Началник на регионален инспекторат по образованието" - Монтана тук
 • 20.02.2014 г.
  І Национален конкурс за иновативни идеи “Енциклопедия на забавленията” тук
 • 17.01.2014 г.
  Указание и статут за две национални изяви от Календара на МОН за извънучилищните дейности през уч. 2013-2014 г., на които РИО - Благоевград и ОДК - Благоевград са домакини през 2014 г. - Национален ученически празник "За хляба наш..." и Национален конкурс-изложба "Здравей, ваканция! Ваканция с Кока-Кола!". тук
 • 17.12.2013 г.
  Протокол от конституирането на Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 12.12.2013 г.
  Заявка за ЗУД за края на учебната 2013-2014 г. тук
 • 12.12.2013 г.
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "директор" на общинско училище/общинско обслужващо звено в област Монтана тук
 • 26.11.2013 г.
  Национално състезание по български език и по история 10-11.12.2013 тук
 • 11.11.2013 г.
  Обява - Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 07.11.2013 г.
  Конкурс за заемане на длъжността „директор" на общински училища и обслужващи звена тук
 • 05.10.2013 г.
  Поздравителен адрес - Международен ден на учителя тук
 • 03.10.2013 г.
  Регионална конференция на наставниците и учителите - проект bg051ро001-3.3.07-001 „ученически практики“ - 5 октомври 2013 г., Монтана тук
 • 23.09.2013 г.
  Конкурс за директори на професионални гимназии тук
 • 17.07.2013 г.
  График за обучение по Проект BG051PO001-3.2.05 "Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието" тук
 • 10.07.2013 г.
  Конкурс за стипендии за ученици в средните училища за учебната 2013/2014 г. тук
 • 04.07.2013 г.
  Правила за провеждане на Национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема: "Гражданската култура в училищната общност". тук
 • 21.06.2013 г.
  Проект BG051PO001-3.2.05 "Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието" тук
 • 09.05.2013 г.
  ЗУД за началото на учебната 2013-2014 г. тук
 • 18.03.2013 г.
  Доставка на ЗУД за края на учебната 2012-2013 г. тук
 • 08.03.2013 г.
  Обява - конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическата дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Монтана. тук
 • 26.02.2013 г.
  Анекс към колективен трудов договор. тук
 • 11.12.2012 г.
  Позиция на Министерството на образованието, младежта и науката относно задължителната детска градина за децата, навършили 4 години тук
 • 30.11.2012 г.
 • ВАЖНО! Национална кампания "Участвам и променям". За повече информация за дейностите по кампанията за учебната - 2012-2013г., търсете на сайта: www.sites.google.com/site/nkucastvamipromenam
 • 12.11.2012 г.
  Задължителна документация за края на 2012-2013 г. тук
 • 12.02.2014 г.
  БАНКА "Без свободен час" - 2013-2014 учебна година тук
 • 14.05.2012 г.
  Българо-унгарска научна конференция на тема "Учене през целия живот - реалност и предизвикателства". тук
 • 14.05.2012 г.
  Конкурс за добри педагогически практики тук
 • 09.05.2012 г.
  Задължителна документация за 2012-2013 г. тук
 • 22.03.2011 г.
  Оферти на ДИУУ - София, инициативи, конкурси, публикации в електронното списание, образователни форуми и др. тук
 • 15.03.2011 г.
  Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до обществена информация в Регионален инспекторат по образование - Монтана и разяснения за граждани и юридически лица относно предоставянето на достъп до обществена информация. тук
©2006 closer