РИО - Монтана

Новини

 • 27.09.2018 г.
  Конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища на територията на област Монтана. тук
 • 21.09.2018 г.
  Регионална библиотека - Монтана: откриване на изложба "История на буквите" на 25.09.2018 г. тук
 • 14.09.2018 г.
  Обява - конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република тук
 • 11.09.2018 г.
  Информация за Модул "Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура" - НП "Квалификация" 2018 г. тук
 • 26.07.2018 г.
  Учебници и учебни комплекти за учебната 2018-2019 г. тук
 • 16.07.2018 г.
  Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия - свободни работни мяста за учители за учебната 2018/2019 г. тук
 • 16.07.2018 г.
  Българско средно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република - свободни работни мяста за учители за учебната 2018/2019 г. тук
 • 12.06.2018 г.
  Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.17-2018 тук
 • 11.06.2018 г.
  Информация на Национално издателство "Аз буки" за научното списание "Математика и информатика" тук
 • 11.06.2018 г.
  Обучение по Музикотерапия в гр.Варна и в гр.Бургас с присъждане на кредити. тук
 • 01.06.2018 г.
  Благодарствено писмо - Информационен ден по проект „Твоят час“ тук
 • 01.06.2018 г.
  Сайтове за проведените регионални пресконференции, кръгли маси и информационни дни по проект „Твоят час“ тук
 • 30.05.2018 г.
  Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "директор" на общинско училище на територията на област Монтана тук
 • 29.05.2018 г.
  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Най-големият форум в област Монтана за публичност по проект „Твоят час“ на 30 май от 10:00 ч. до 13:00 ч. в парк „Монтанезиум“ в гр. Монтана тук
 • 22.05.2018 г.
  Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на училище трябва да познават и прилагат тук
 • 22.05.2018 г.
  Статут за организиране и провеждане на национален ученически конкурс, посветен на 33-ия поход "По стъпките на четата на Таньо войвода" тук
 • 19.04.2018 г.
  Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на училище на територията на област Монтана. тук
 • 19.04.2018 г.
  Регламент за провеждане на конкурс за лого на съвета на децата по инициатива на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето тук
 • 02.04.2018 г.
  Регламент за провеждане на 72-ри Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица, 2018 г." тук
 • 12.03.2018 г.
  Абонаментна кампания за 2018 г. на списание "Природа" тук
 • 07.03.2018 г.
  Национален конкурс за наградите за учители по биология за 2018 година, уредени и финансирани от Международна фондация "Св.св. Кирил и Методий" тук
 • 19.02.2018 г.
  Конкурс с награден фонд "Глобално училище" тук
 • 30.01.2018 г.
  Национален ученически конкурс "Места и памет" тук
 • 20.12.2017 г.
  Заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен тук
 • 18.12.2017 г.
  Шести регионален поетичен рецитал на тема: „Поетът и родината” тук
 • 12.12.2017 г.
  Проект на споразумение между обединено училище и съответна професионална гимназия тук
 • 11.12.2017 г.
  ЗУД за края на учебната 2017/2018 година тук
 • 07.11.2017 г.
  Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ тук
 • 02.11.2017 г.
  Провеждане на кампания, даваща възможност учениците от IX до XII клас да гледат новия български игрален филм "Възвишение" тук
 • 30.10.2017 г.
  Публичност Проект "ТВОЯТ ЧАС" от 30.10.2017 г. тук
 • 26.10.2017 г.
  ПРЕДСТОЯЩА СРЕЩА на 30 октомври 2017 г. по проект "ТВОЯТ ЧАС" тук
 • 13.09.2017 г.
  Предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ тук
 • 21.09.2017 г.
  Национална конференция на учителите по химия тук
 • 21.09.2017 г.
  Курсове по безопасност на движението по пътищата (БДП) за учители в ДГ, I-IV и -VII (VIII) клас тук
 • 14.09.2017 г.
  ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти тук
 • 04.08.2017 г.
  Свободни места в училищата с прием след завършен VІІІ клас на територията на област Монтана за учебната 2017/2018 г., към 04.08.2017 г. тук
 • 03.08.2017 г.
  Заповед за закриване на паралелки в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. - прием след завършен VІІІ клас тук
 • 03.08.2017 г.
  Реализирания прием на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІІ клас, след ІII етап – записани ученици и незаети места тук
 • 17.07.2017 г.
  Реализирания прием на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІІ клас, след IІ етап – записани ученици и незаети места тук
 • 12.07.2017 г.
  Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции тук
 • 11.07.2017 г.
  Реализирания прием на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІІ клас, след І етап – записани ученици и незаети места тук
 • 27.06.2017 г.
  Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна прецедура 33.16-2017. Информацията е публикувана на:http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=301
 • 30.05.2017 г.
  Зповед NРД 09-2435/29.05.2017 г. на Министъра на образованието и науката тук
 • 22.05.2017 г.
  ЗУД за началото на учебната 2017/2018 година тук
 • 04.04.2017 г.
  Готови са първите методически помагала, изработени от мултимедийното студио в Националния музей на образованието тук
 • 29.03.2017 г.
  Програми за повишаване на квалификацията на предучилищни и начални учители, логопеди и сходни специалисти тук
 • 23.03.2017 г.
  Курсове за учители по дисциплините "Макроикономика" и "Основи на предприемачеството" - УНСС тук
 • 20.03.2017 г.
  Национален форум "Иновативното училище" тук
 • 20.03.2017 г.
  Магистърски програми "Управление на образованието" тук
 • 17.03.2017 г.
  В Общински младежки дом - Монтана се проведе информационен ден по Проект „Повишаване на информираността сред младежите относно гаранцията за младежта в България“, финансиран по програма на ЕС за заетост и иновации 2014-2020 г. тук
 • 06.03.2017 г.
  Летни студентски стажове - портал за регистрация. Фейсбук страница на програмата можете да намерите на: https://www.facebook.com/stajove/, а банерите на програмата могат да бъдат изтеглени от: http://staj.government.bg/kontakti/ тук
 • 02.03.2017 г.
  Обява - конкурс за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища за учебната 2017-2018 г. тук
 • 07.02.2017 г.
  Кандидатстудентска борса - 2017 година - график тук
 • 19.01.2017 г.
  Проектни предложения за иновативно училище тук
 • 13.09.2016 г.
  Методически насоки за прилагане на новите учебни планове за 1 клас - МОН. тук
 • 02.02.2016 г.
  Процедура по прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2016/2017 г. тук
 • 17.12.2013 г.
  Протокол от конституирането на Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 11.11.2013 г.
  Обява - Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 26.02.2013 г.
  Анекс към колективен трудов договор. тук
©2006 closer