РИО - Монтана

Новини

 • 27.11.2018 г.
  Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката". тук
 • 19.11.2018 г.
  Реализиране на инициативата „Най-големият урок в света“ от Четвърто основно училище „Иван Вазов“ - Монтана тук
 • 16.11.2018 г.
  Европейската седмица на професионалните умения, 19-25 ноември 2018 г. Популяризиране на професионалното образование и обучение в област Монтана. тук
 • 14.11.2018 г.
  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ЩЕ ПОСЕТИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА И ВРАЦА НА 15 НОЕМВРИ тук
 • 14.11.2018 г.
  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: "Ние се учим от най-добрите" - съвместна инициатива на ПГ "Д. Маринов" - Вълчедръм и Петър Бъчваров (УТИ БЪЧВАРОВ) тук
 • 09.11.2018 г.
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "директор" на училище на територията на област Монтана. тук
 • 30.10.2018 г.
  Национална седмица на четенето (22.10.2018 г.- 26.10.2018 г.) - РУО Монтана тук
 • 30.10.2018 г.
  Проведени дейностите през Националната седмица на четенето от VII СУ "Й. Радичков" - Монтана тук
 • 22.10.2018 г.
  Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавно и общинско училище трябва да познават и прилагат тук
 • 11.10.2018 г.
  На 04.10.2018 г. от 10.00 ч. до 13.00 ч. в Общинския младежки дом в град Монтана се проведе заключителен информационен ден по проект BG05M2OP001-2.004-0004 «Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)», финансиран от Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». тук
 • 27.09.2018 г.
  Конкурс за заемане на длъжността "директор" на училища на територията на област Монтана. тук
 • 21.09.2018 г.
  Регионална библиотека - Монтана: откриване на изложба "История на буквите" на 25.09.2018 г. тук
 • 14.09.2018 г.
  Обява - конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република тук
 • 11.09.2018 г.
  Информация за Модул "Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура" - НП "Квалификация" 2018 г. тук
 • 26.07.2018 г.
  Учебници и учебни комплекти за учебната 2018-2019 г. тук
 • 12.06.2018 г.
  Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.17-2018 тук
 • 11.06.2018 г.
  Информация на Национално издателство "Аз буки" за научното списание "Математика и информатика" тук
 • 01.06.2018 г.
  Благодарствено писмо - Информационен ден по проект „Твоят час“ тук
 • 01.06.2018 г.
  Сайтове за проведените регионални пресконференции, кръгли маси и информационни дни по проект „Твоят час“ тук
 • 30.05.2018 г.
  Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "директор" на общинско училище на територията на област Монтана тук
 • 29.05.2018 г.
  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Най-големият форум в област Монтана за публичност по проект „Твоят час“ на 30 май от 10:00 ч. до 13:00 ч. в парк „Монтанезиум“ в гр. Монтана тук
 • 22.05.2018 г.
  Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на училище трябва да познават и прилагат тук
 • 19.04.2018 г.
  Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на училище на територията на област Монтана. тук
 • 20.12.2017 г.
  Заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен тук
 • 12.12.2017 г.
  Проект на споразумение между обединено училище и съответна професионална гимназия тук
 • 30.10.2017 г.
  Публичност Проект "ТВОЯТ ЧАС" от 30.10.2017 г. тук
 • 12.07.2017 г.
  Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции тук
 • 27.06.2017 г.
  Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна прецедура 33.16-2017. Информацията е публикувана на:http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=301
 • 30.05.2017 г.
  Зповед NРД 09-2435/29.05.2017 г. на Министъра на образованието и науката тук
 • 29.03.2017 г.
  Програми за повишаване на квалификацията на предучилищни и начални учители, логопеди и сходни специалисти тук
 • 20.03.2017 г.
  Магистърски програми "Управление на образованието" тук
 • 06.03.2017 г.
  Летни студентски стажове - портал за регистрация. Фейсбук страница на програмата можете да намерите на: https://www.facebook.com/stajove/, а банерите на програмата могат да бъдат изтеглени от: http://staj.government.bg/kontakti/ тук
 • 19.01.2017 г.
  Проектни предложения за иновативно училище тук
 • 17.12.2013 г.
  Протокол от конституирането на Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 11.11.2013 г.
  Обява - Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 26.02.2013 г.
  Анекс към колективен трудов договор. тук
©2006 closer