РИО - Монтана

Новини

 • 17.02.2015 год.
  Национален ученически конкурс под надслов "Съединението прави силата" и конкурс за учители "Мисия учител". Статути за участие в двата формата на националния конкурс "Родолюбие". тук
 • 13.02.2015 год.
  Информация за деветото издание на проект "1000 стипендии" на Фондация "Комунитас" с формулярите за кандидатстване през 2015 г. Срокът е от 1 февруари до 20 април 2015 г. тук
 • 29.01.2015 год.
  Проект "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" на фондация "Дженифър образование, изследвания и технологии". тук
 • 26.01.2015 год.
  Покана за представяне на проекти в рамките на новата средносрочна програма за периода 2016-2019 г. под наслов "Езиците в основата на ученето". тук
 • 20.01.2015 год.
  Национални изяви от Националния календар за извънучилищните дейности на МОН през 2014-2015 г., на които РИО - Благоевгра и ОДК - Благоевград са домакини. НУП "За хляба наш..." и НКИ "Здравей, ваканция!Ваканция с Кока-Кола!". тук
 • 15.01.2015 год.
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Монтана тук
 • 29.12.2014 г.
  Обява - конкурс за длъжността "Началник на регионален инспекторат по образованието" - Монтана тук
 • 23.12.2014 г.
  Стартира второто издание на конкурса „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”. Попълнените карти за оценка на училищната среда изпращайте на електронен адрес на фондация ДОИТ: gert@mbox.contact.bg, в срок до 31.01.2015 г. /Изтеглете приложената карта. тук
 • 05.12.2014 г.
  ЗУД за края на учебната 2014-2015 г. тук
 • 13.11.2014 г.
  На 18 юни 2012 г. стартира първият обучителен етап по проект „Нов шанс за успех“, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование и да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда. В проект „Нов шанс за успех“, Ограмотяване на възрастни, на територията на област Монтана се включват общо седем училища с общо 1061 обучаеми. В изпълнение на дейностите по проекта над 30 учители вземат участие в обучителни семинари по андрагогия. Дейностите на училищата от региона са отразени в различни медии (във вестник „Труд” и и вестник „24 часа“, в телевизия TV7, Нова телевизия и БТВ), където обучаеми и представители на училищата споделят удовлетвореност от участието си в проекта. Поради големия интерес към обученията предстои стартирането на четвъртият етап на проекта. Сайт на проекта: http://novshans.mon.bg
 • 24.07.2014 г.
  Незаети места след III-ти етап на класиране - прием на ученици в IX клас за учебната 2014-2015 г. тук
 • 16.07.2014 г.
  Незаети места след II-ри етап на класиране - прием на ученици в IX клас за учебната 2014-2015 г. тук
 • 09.07.2014 г.
  Незаети места след I-ви етап на класиране - прием на ученици в IX клас за учебната 2014-2015 г. тук
 • 09.07.2014 г.
  График за разпространението на ЗУД за началото на учебната 2014-2015 г. тук
 • 27.06.2014 г.
  Успешно приключил проект BG 051PO001-3.2.05 "Усъвършенстване на системата на инспектиране на образованието" - реaлизирани дейности, постигнати индикатори и основни предложения за допълнения и корекции на инструментариума на модела за инспектиране. тук
 • 26.06.2014 г.
  Резултатите от Първи етап на класиране след 7 клас ще бъдат обявени днес - 26.06.2014 г. след получаване на разрешение от МОН за обявяване на резултатите в цялата страна едновременно.
 • 25.06.2014 г.
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Директор" на общинско училище и общинско обслужващо звено в област Монтана тук
 • 23.05.2014 г.
  Финал на състезание по спортно-подготвителни игри между отбори на деца от подготвителни групи в детски градини от община Монтана и община Лом. тук
 • 23.05.2014 г.
  Общинско състезание по български език и литература между отбори на шест детски градини от община Монтана. тук
 • 23.05.2014 г.
  Обява - конкурс за длъжността Директор" на общинско училище и общинско обслужващо звено - област Монтана. тук
 • 12.05.2014 г.
  ЗУД за началото на учебната 2014-2015 г. тук
 • 08.05.2014 год.
  На 24.04.2014 г. бе проведен практически семинар с учители по БЕЛ на тема: „Иновативни методически технологии в обучението по БЕЛ за повишаване на литературните и на езиковите компетентности на учениците”, в който участваха учени от БАН като лектори. Изнесени бяха 2 открити урока: в ГПЧЕ- Монтана по литература в 11. клас от проф. Ал. Панов и в ПМГ- Монтана по литература в 9. клас от доц. Нина Гагова.
 • 29.04.2014 год.
  Ученическа борса на 29.04.2014 г. в Общински младежки дом от 10 до 16 ч. за представяне на приема за 2014-2015 уч.г. - професионални гимназии, профилирани гимназии и СОУ.
 • 22.04.2014 год.
  Областен кръг на национална викторина по безопасност на движението "Да запазим децата на пътя" на 23.04.2014 г. - обява. тук
 • 22.04.2014 год.
  Оценка и класиране на стихотворения, разкази, есета, рисунки и произведения на приложното изкуство за десетия национален конкурс Бог е любов на тема "Нашите небесни покровители" тук
 • 17.04.2014 год.
  На 25.03.2014 г. в ІV ОУ „Иван Вазов” – Монтана се състоя практически семинар с учители по български език и литература от област Монтана на тема: „Иновативни методически технологии в обучението по БЕЛ за повишаване на езиковите и на литературните компетентности на учениците”. Изнесен бе открит урок на тема: „Вид на глагола”- упражнение по ЗП- БЕЛ, с ученици от VІІ клас на г-жа Катя Петрова. тук
 • 07.04.2014 год.
  Промяна в датата за защитата на концепция за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Началник на РИО” - Монтана тук
 • 28.03.2014 год.
  На 21 и 22 март 2014 г. в град Видин се проведе регионалият кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. Област Монтана бе представена от учениците на Професионална гимназия по транспорт, с. Владимирово: Арсен Николов, Ачо Иванов, Божидар Миленов и Георги Йорданов, ръководени от Евгени Ангелов и Николай Илиев. Ачо Иванов извоюва второ място в индивидуалното състезание по майсторско управление на МПС. тук
 • 25.03.2014 год.
  Материали от проведено състезание по БЕЛ - 4 клас в Първо ОУ "Н. Първанов" - Лом. тук
 • 17.03.2014 год.
  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Монтана тук
 • 12.03.2014 год.
  Класирани ученици за Национален кръг на олимпиадите по БЕЛ и ХООС тук
 • 05.03.2014 г.
  Класирани ученици от областен кръг на олимпиадата "Знам и мога" за ученици от 4 клас тук
 • 27.02.2014 г.
  Обява - конкурс за длъжността "Началник на регионален инспекторат по образованието" - Монтана тук
 • 20.02.2014 г.
  І Национален конкурс за иновативни идеи “Енциклопедия на забавленията” тук
 • 17.12.2013 г.
  Протокол от конституирането на Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 11.11.2013 г.
  Обява - Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 26.02.2013 г.
  Анекс към колективен трудов договор. тук
 • 11.12.2012 г.
  Позиция на Министерството на образованието, младежта и науката относно задължителната детска градина за децата, навършили 4 години тук
 • 12.02.2014 г.
  БАНКА "Без свободен час" - 2014-2015 учебна година тук
 • 15.03.2011 г.
  Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до обществена информация в Регионален инспекторат по образование - Монтана и разяснения за граждани и юридически лица относно предоставянето на достъп до обществена информация. тук
©2006 closer