РИО - Монтана

Новини

 • 13.09.2016 г.
  Методически насоки за прилагане на новите учебни планове за 1 клас - МОН. тук
 • 13.09.2016 г.
  Обява на свободните места за директори на държавните средни училища в гр. Прага и в гр. Братислава тук
 • 02.09.2016 г.
  Нов Български университет в партньорство с УНИЦЕФ в България организират на 28 и 29 септември в София конференция на тема „Ранно детско развитие: наука и практика“. тук
 • 20.07.2016 г.
  График за явяване на интервю за длъжността "директор" на общинско училище. тук
 • 20.07.2016 г.
  Списък на допуснатите кндидати до интервю на конкурса за директори. тук
 • 18.07.2016 г.
  Справка за записаните ученици на ВТОРИ етап на класиране след завършено основно образование за учебната 2016-2017 г. и незаетите места в паралелките. тук
 • 11.07.2016 г.
  Справка за свободните места в първи клас за училищата от област Монтана. тук
 • 08.07.2016 г.
  Конкурсна процедура 33.15-2016 г. на ЦОИДУЕМ тук
 • 08.07.2016 г.
  Съобщение за конкурса за директори - място, дата и час. тук
 • 06.07.2016 г.
  Покана за информационни семинари по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (12.07.2016 г.- МОН) тук
 • 20.06.2016 г.
  Открит урок в 3-ти клас за подобряване ключовите компетентности по реден език чрез използване на компютърните умения на учениците, изнесен във Второ ОУ "К. Фотинов" - Лом.
 • 10.06.2016 г.
  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ на РИО - Монтана тук
 • 07.06.2016 г.
  Резултатите от Държавните зрелостни изпити (майска изпитна сесия 2016 г.) са публикувани на сайта: http://rezultati.zamaturite.bg и на сайта: http://zamaturite.bg/rezultati
 • 01.06.2016 г.
  Конкурс за директори на общински училища в област Монтана тук
 • 11.05.2016 г.
  ЗУД за началото на учебната 2016-2017 г. тук
 • 28.04.2016 г.
  Иновативни методи за повишаване на функционалната грамотност на учениците от V клас - урок по български език от I-во ОУ - Лом и урок по литература от V СОУ - Монтана. тук
 • 15.04.2016 г.
  Прием на ученици в I клас за учебната 2016-2017 г. тук
 • 30.03.2016 г.
  Сдружение "Образование без граници - БГ2012" организира квалификация на педагогически специалисти. тук
 • 25.02.2016 г.
  На 24.02.2016 г. в НУ „Васил Левски“ гр. Вършец се проведе работна среща - представеяне на добри практики по Български език и литература с директори и учители от НУ „Васил Левски“ - Вършец, ІV ОУ „Хр.Ботев“ - Лом, ОУ „Г.Бенковски“ - Монтана ІV ОУ „Г. С. Раковски“ - Берковица и ЦДГ № 8 – Монтана. тук
 • 25.02.2016 г.
  Фотоси от проведената работна среща в НУ „Васил Левски“ гр. Вършец тук
 • 15.02.2016 г.
  НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - 2015-2016 г. - УЧИЛИЩЕН КРЪГ, КЛЮЧ - работна карта тук
 • 13.02.2016 г.
  НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - 2015-2016 г. - УЧИЛИЩЕН КРЪГ тук
 • 12.02.2016 г.
  Примерен тест за външно оценяване по „География и икономика“ за VII клас – учебна 2015/2016 г. - в. „АЗ БУКИ“ тук
 • 02.02.2016 г.
  Процедура по прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2016/2017 г. тук
 • 02.02.2016 г.
  Примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г. - в. „АЗ БУКИ“ тук
 • 28.01.2016 г.
  Обява на процедура за подбор по документи за длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Монтана тук
 • 28.01.2016 г.
  ВЕСТНИК „АЗ БУКИ“ започва публикуването на поредица от тестове, които включват учебно съдържание от V – VII клас тук
 • 26.01.2016 г.
  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА “ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ!” тук
 • 25.01.2016 г.
  НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК “ЗА ХЛЯБА НАШ…” тук
 • 01.12.2015 г.
  ЗУД за края на учебната 2015-2016 г. тук
 • 02.11.2015 г.
  Годишна конференция Образование 2015 г. "Качествено образование за всяко дете" на 13 и 14 ноември в София тук
 • 15.05.2015 г.
  ЗУД за началото на учебната 2015-2016 г. тук
 • 03.04.2015 г.
  Документи с фабрична номерация тук
 • 12.03.2015 г.
  Програма за подпомагане на абитуриенти-сираци, oрганизирана от Мото-Пфое ЕООД в партнпрство с БЧК. Информация за програмата можете да намерите на: http://www.steniskanabala.bg
 • 29.01.2015 г.
  Проект "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" на фондация "Дженифър образование, изследвания и технологии". тук
 • 26.01.2015 г.
  Покана за представяне на проекти в рамките на новата средносрочна програма за периода 2016-2019 г. под наслов "Езиците в основата на ученето". тук
 • 27.06.2014 г.
  Успешно приключил проект BG 051PO001-3.2.05 "Усъвършенстване на системата на инспектиране на образованието" - реaлизирани дейности, постигнати индикатори и основни предложения за допълнения и корекции на инструментариума на модела за инспектиране. тук
 • 17.12.2013 г.
  Протокол от конституирането на Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 11.11.2013 г.
  Обява - Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 26.02.2013 г.
  Анекс към колективен трудов договор. тук
©2006 closer