РИО - Монтана

Новини

 • 14.02.2020 г.
  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХУМАНИЗЪМ И ВЯРА“ – МОНТАНА
 • тук
 • 10.02.2020 г.
  Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" - 51 СУ "Ел. Багряна" - София. За повече информация - на сайта: https://conference.51school.bg/
 • 06.02.2020 г.
  Със Заповед № 47/06.02.2020г., на кмета на община Георги Дамяново, е преустановен учебният процес за образователните институции на територията на община Георги Дамяново на 07.02.2020 г.
 • 06.02.2020 г.
  Със Заповед № 44/06.02.2020г. на кмета на община Вършец, е преустановен учебният процес за образователните институции на територията на община Вършец за периода 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г.
 • 29.01.2020 г.
  Обява за свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - Братислава. Срокът за подаване на документи е 12 февруари 2020 г.
 • тук
 • 24.01.2020 г.
  Със заповед на директора на РЗИ - Монтана, №РД01-64/24.01.2020г., е преустановен образователно-възпитателния процес за училищата, ЦСОП и ЦПЛР на територията на област Монтана за периода 25.01.2020 г. до 29.01.2020 г.
 • тук
 • 24.01.2020 г.
  На 24.01.2020 г. се проведе работна среща на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Монтана
 • тук
 • 23.01.2020 г.
  ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” - 28-30 април 2020 г., гр. Монтана
 • тук
 • 21.01.2020 г.
  Със заповед на директора на РЗИ - Монтана, №РД01-63/21.01.2020г., е преустановен образователно-възпитателния процес за училищата, ЦСОП и ЦПЛР на територията на област Монтана за периода 22.01.2020 г. до 24.01.2020 г.
 • тук
 • 16.01.2020 г.
  Сдружение "Кандидатстудентска борса" организира изложение на българските университети през м.февруари и м.март 2020 г.
 • тук
 • 16.01.2020 г.
  Обява за Национален литературен конкурс “Неразказани истории на един ловец на приключения” - гр.Сливен
 • тук
 • 16.01.2020 г.
  Обява за девети национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои - гр.Сливен
 • тук
 • 31.12.2019 г.
  Национална седмица на четенето в област Монтана
 • тук
 • 31.12.2019 г.
  Националната седмица на четенето - презентация на ДГ "Зора" - Монтана
 • тук
 • 20.12.2019 г.
  Регионално управление на образованието – Монтана открива Пътуваща изложба "Обич за България"
 • тук
 • 16.12.2019 г.
  В СУ „Димитър Маринов”, гр. Лом е открит кабинет за изучаване на руски език
 • тук
 • 09.12.2019 г.
  Регламент за провеждане на състезание за четене и създаване на дигитално съдържание в платформата КНИГОВИЩЕ.бг по повод Националната седмица на четенето
 • тук
 • 09.12.2019 г.
  Състезание между ученици от професионални гимназии в област Монтана
 • тук
 • 26.11.2019 г.
  Обява за свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - Братислава, Словакия
 • тук
 • 26.11.2019 г.
  Добри практики в работата на учителите в учебни часове и самоподготовка на учениците при Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Монтана.
 • тук
 • 26.11.2019 г.
  Първо ОУ „Васил Левски“ - Вълчедръм се включва в дарителска кампания за създаване на кабинет по музика и оборудване на физкултурен салон
 • тук
 • 26.11.2019 г.
  Интересен и достъпен начин за представяне на темите в часа на класа по „Военно обучение и защита на Родината” чрез провеждане на единни комплексни занятия с ученици от IX и X клас на средните училища от област Mонтана
 • тук
 • 19.11.2019 г.
  ОЩЕ ЕДНА ИНИЦИАТИВА В ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • тук
 • 01.11.2019 г.
  Национален конкурс за написване на есе/разказ на тема: „За него - Живота - направил бих всичко”
 • тук
 • 29.10.2019 г.
  Дейности по повод „Европейската седмица на професионалните умения"
 • тук
 • 28.10.2019 г.
  ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ в ПГТ „Владимир П. Минчев”, с. Владимирово
 • тук
 • 15.10.2019 г.
  Педагогическа практика „Утринна приказка“ в детски градини от област Монтана
 • тук
 • 15.10.2019 г.
  Обява за свободно място за длъжността "главен счетоводител" в БСУ "Христо Ботев" - Братислава.
 • тук
 • 15.10.2019 г.
  Успех за монтански ученици в една родолюбива изява
 • тук
 • 11.10.2019 г.
  Участие на ОДК „Ние, врабчетата" – Монтана с награди от XXIII международен конкурс за изпълнители „Северно сияние" в Русе
 • тук
 • 04.10.2019 г.
  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) удължава срока за подаване на проектни предложения по конкурсна процедура 33.18-2019 г. до 11.10.2019 г. За повече информация - в раздел "Новини" на сайта: http://coiduem.mon.bg/category/news_bg/
 • 02.10.2019 г.
  Ученичка от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ е избрана за млад европейски посланик
 • тук
 • 30.09.2019 г.
  ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“ се включи в “Европейски ден на спорта в училище”
 • тук
 • 26.09.2019 г.
  ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ - За учителите, които вдъхновяват. Формуляри за директори и управленски училищни екипи, учители и учителски екипи.
 • тук
 • 18.09.2019 г.
  ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ”НИЕ, ВРАБЧЕТАТА” - ВС „Детски смях“ с 18 награди от Международен конкурс
 • тук
 • 11.09.2019 г.
  Събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища няма правно основание
 • тук
 • 10.09.2019 г.
  Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019
 • тук
 • 21.08.2019 г.
  Конкурс "Аз гарантирам щастливо детство" - Държавна агенция за закрила на детето
 • тук
 • 12.08.2019 г.
  Обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. тук
 • 18.06.2019 г.
  На 13.06.2019 г. в гр. Лом се проведе заключителна изява на групите по интереси от СУ "Д. Маринов" за учебната 2018-2019 г. Спортната площадка "Дунавски юнак" събра много родители, учители и ученици, които се обединиха около идеята "Искам да знам, за да мога!" тук
 • 17.04.2019 г.
  Линк към публикуваната НП „Мотивирани учители": https://www.mon.bg/bg/100653
 • 16.04.2019 г.
  На 27. и 28.03.2019 г. в гр. Вършец се проведе Регионална конференция за обмен на добри практики на тема: „Предизвикателства и перспективи пред приобщаващото образование“. тук
 • 12.12.2017 г.
  Проект на споразумение между обединено училище и съответна професионална гимназия тук
 • 12.07.2017 г.
  Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции тук
©2006 closer