С лице към хората! АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ
Регионално управление на образованието - Монтана предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в сградата на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, пл. „Жеравица“ № 1, ет. 7, стая 707. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа

 

 

©2006 closer