Адрес: Монтана, Пл. "Жеравица" 1, ет. 7
    E-mail: io_montana@yahoo.com

    Длъжностно лице по защита на данните при обработката на лични данни от РУО - Монтана в качеството му на администратор/обработващ лични данни - Персияна Петкова - ст.експерт по предучилищно образование.
     За контакти: виж в раздел Структура на РУО - Монтана
©2006 closer