РИО - Монтана

Новини

 • 19.02.2018 г.
  Конкурс с награден фонд "Глобално училище" тук
 • 12.02.2018 г.
  Отмяна на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Монтана, считано от 12.02.2018 г. тук
 • 09.02.2018 г.
  Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана тук
 • 09.02.2018 г.
  Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана тук
 • 05.02.2018 г.
  Преустановен учебен процес в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие от област Монтана за периода от 05.02.2018 г. до 09.02.2018 г. включително тук
 • 30.01.2018 г.
  Национален ученически конкурс "Места и памет" тук
 • 29.01.2018 г.
  Преустановен учебен процес в училищата от област Монтана за периода от 30.01.2018 г. до 02.02.2018 г. включително тук
 • 20.12.2017 г.
  Заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен тук
 • 18.12.2017 г.
  Шести регионален поетичен рецитал на тема: „Поетът и родината” тук
 • 12.12.2017 г.
  Проект на споразумение между обединено училище и съответна професионална гимназия тук
 • 11.12.2017 г.
  ЗУД за края на учебната 2017/2018 година тук
 • 07.11.2017 г.
  Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ тук
 • 02.11.2017 г.
  Провеждане на кампания, даваща възможност учениците от IX до XII клас да гледат новия български игрален филм "Възвишение" тук
 • 30.10.2017 г.
  Публичност Проект "ТВОЯТ ЧАС" от 30.10.2017 г. тук
 • 26.10.2017 г.
  ПРЕДСТОЯЩА СРЕЩА на 30 октомври 2017 г. по проект "ТВОЯТ ЧАС" тук
 • 23.10.2017 г.
  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, РУО – Монтана тук
 • 19.10.2017 г.
  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, РУО – Монтана тук
 • 13.09.2017 г.
  Предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ тук
 • 05.10.2017 г.
  Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана тук
 • 02.10.2017 г.
  Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана тук
 • 21.09.2017 г.
  Национална конференция на учителите по химия тук
 • 21.09.2017 г.
  Курсове по безопасност на движението по пътищата (БДП) за учители в ДГ, I-IV и -VII (VIII) клас тук
 • 14.09.2017 г.
  ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти тук
 • 04.08.2017 г.
  Свободни места в училищата с прием след завършен VІІІ клас на територията на област Монтана за учебната 2017/2018 г., към 04.08.2017 г. тук
 • 03.08.2017 г.
  Заповед за закриване на паралелки в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. - прием след завършен VІІІ клас тук
 • 03.08.2017 г.
  Реализирания прием на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІІ клас, след ІII етап – записани ученици и незаети места тук
 • 19.07.2017 г.
  Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия - свободни места за учители за учебната 2017/2018 г. тук
 • 19.07.2017 г.
  Българско средно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Прага, Чешка република - свободно място за длъжността „начален учител“ за учебната 2017/2018 г. тук
 • 17.07.2017 г.
  Реализирания прием на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІІ клас, след IІ етап – записани ученици и незаети места тук
 • 12.07.2017 г.
  Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции тук
 • 11.07.2017 г.
  Реализирания прием на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІІ клас, след І етап – записани ученици и незаети места тук
 • 27.06.2017 г.
  Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна прецедура 33.16-2017. Информацията е публикувана на:http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=301
 • 21.06.2017 г.
  Откриване на изложбата "Пакт Рьорих. История и съвременност" - на 27 юни 2017 г. тук
 • 30.05.2017 г.
  Зповед NРД 09-2435/29.05.2017 г. на Министъра на образованието и науката тук
 • 22.05.2017 г.
  ЗУД за началото на учебната 2017/2018 година тук
 • 04.05.2017 г.
  На 10. И 11.04.2017 г. в град Берковица се проведе Регионална научно-практическа конференция тук
 • 25.04.2017 г.
  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана тук
 • 07.04.2017 г.
  За седми пореден път се проведе ежегодният регионален конкурс „Светлината на Великден” за литературни творби, компютърни рисунки и картички, произведения на приложното изкуство тук
 • 05.04.2017 г.
  Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана тук
 • 04.04.2017 г.
  Готови са първите методически помагала, изработени от мултимедийното студио в Националния музей на образованието тук
 • 29.03.2017 г.
  Програми за повишаване на квалификацията на предучилищни и начални учители, логопеди и сходни специалисти тук
 • 23.03.2017 г.
  Курсове за учители по дисциплините "Макроикономика" и "Основи на предприемачеството" - УНСС тук
 • 20.03.2017 г.
  Национален форум "Иновативното училище" тук
 • 20.03.2017 г.
  Магистърски програми "Управление на образованието" тук
 • 17.03.2017 г.
  В Общински младежки дом - Монтана се проведе информационен ден по Проект „Повишаване на информираността сред младежите относно гаранцията за младежта в България“, финансиран по програма на ЕС за заетост и иновации 2014-2020 г. тук
 • 13.03.2017 г.
  Чествания в Копривщица на 130-годишнината от рождението на Д. Дебелянов тук
 • 10.03.2017 г.
  Конференция за учители по английски език - срок за записване до 15.03.2017 г. тук
 • 06.03.2017 г.
  Летни студентски стажове - портал за регистрация. Фейсбук страница на програмата можете да намерите на: https://www.facebook.com/stajove/, а банерите на програмата могат да бъдат изтеглени от: http://staj.government.bg/kontakti/ тук
 • 02.03.2017 г.
  Обява - конкурс за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища за учебната 2017-2018 г. тук
 • 22.02.2017 г.
  Национален литературен конкурс "С Йовков в сърцето" тук
 • 07.02.2017 г.
  Кандидатстудентска борса - 2017 година - график тук
 • 19.01.2017 г.
  Заповед за обявено свободно място за длъжността "учител по английски език" в Българското средно училище "Д-р П. Берон" - гр.Прага, Чешка република(бр.4/26.01.2017 г. на вестник "Аз Буки"). тук
 • 19.01.2017 г.
  Проектни предложения за иновативно училище тук
 • 19.01.2017 г.
  Престижното III място завоюва в национален конкурс "Моята зелена Коледа" Глория Ангелова - ученичка от XI клас при ПГПТ - Лом. тук
 • 11.01.2017 г.
  СЪОБЩЕНИЕ: 12 и 13 януари са обявени за неучебни дни в образователните институции на територията на следните общини: Брусарци, Вършец, Чипровци, Якимово, Георги Дамяново, Лом.
 • 06.01.2017 г.
  СЪОБЩЕНИЕ: Преустановяване на учебния процес в образователните институции в област Монтана, съгласно Заповед на директора на РЗИ - Монтана тук
 • 04.01.2017 г.
  Заповед за неучебни дни за учениците от цялата страна на 05.01. и 06.01.2017 г. тук
 • 15.12.2016 г.
  ЗУД за края на учебната 2016/2017 година тук
 • 29.11.2016 г.
  Благодарствено писмо от проведения Национален ученически конкурс "ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА" тук
 • 25.11.2016 г.
  На 22.11.2016 г. се проведе среща между експертите от РУО – Монтана и директорите на училищата от област Монтана по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ тук
 • 04.11.2016 г.
  Престижна награда за учител от Монтана! За методическа, творческа и иновативна дейност министърът на образованието и науката Меглена Кунева награди Албена Николовa - учител по немски език в ПГПЧЕ „Петър Богдан“ - Монтана. тук
 • 13.09.2016 г.
  Методически насоки за прилагане на новите учебни планове за 1 клас - МОН. тук
 • 13.09.2016 г.
  Обява на свободните места за директори на държавните средни училища в гр. Прага и в гр. Братислава тук
 • 07.06.2016 г.
  Резултатите от Държавните зрелостни изпити (майска изпитна сесия 2016 г.) са публикувани на сайта: http://rezultati.zamaturite.bg и на сайта: http://zamaturite.bg/rezultati
 • 15.04.2016 г.
  Прием на ученици в I клас за учебната 2016-2017 г. тук
 • 02.02.2016 г.
  Процедура по прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2016/2017 г. тук
 • 17.12.2013 г.
  Протокол от конституирането на Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 11.11.2013 г.
  Обява - Обществено-консултативен съвет към РИО - Монтана тук
 • 26.02.2013 г.
  Анекс към колективен трудов договор. тук
©2006 closer